Sõrmuse kursus

Sõrmuse kursus

In kursused

Kursuse lühike tutvustus: Sõrmuse kursus on mõeldud eelkõige algajale asjahuvilisele. Eelteadmised materjalidest, metalliga töötamisest pole vajalikud. Kursuse eesmärgiks on hõbesõrmuse valmistamine põhiliste töövõtete abil. Kursuse kaudu saame aimu saagimisest, viilimisest, lihvimisest, jootmisest ja muudest töövõtetest, mis kuuluvad ehtekunstniku igapäevaellu. Nelja tunniga valmib kahe vilunud juhendaja käe all sõrmus, mille aluseks on osaleja enda ideed ja mõtted.

Tööprotsess: Kursuseks valmistudes võib vaadata ehtealaseid raamatuid, otsida inspiratsiooni netiavarustest või lihtsalt joonistada, et mõtted ja ideed liikuma hakkaksid. Kes tahab kohe materjalis mõelda, saab enne päris töö alustamist proovida ja katsetada erinevaid töövahendeid nagu punslid, vasarad, viilid, puurid ja saed. Proovimaterjaliks on vask.

Kui mõte selge, siis järgneb sõrme suuruse mõõtmine ja läbimõõdu järgi sõrmuse ümbermõõdu arvutamine. Edasi tuleb hõbeda ettevalmistamine ja töötlemine ning siis juba saagimine, jootmine viilimine ja ülejäänud tööd, mis sõrmuse valmistamiseks vajalikud. Tööle paneb punkti viimistlemine, lihv ja poleerimine.

Kursuse hind 300 eurot on mõeldud 1–6 osalejale. Hind ei sõltu osalejate arvust. Kursuse kestvus on 4 tundi ja töötegemise kõrvale on kaetud kohvilaud.

Kuna lõpptulemusena valmiva hõbesõrmuse materjalikulu on raske eelnevalt ette kaaluda, kaalutakse valmis sõrmus ära kursuse lõpus ning materjali eest tasumine toimub eraldi. Ühe laiemat sorti sõrmuse hind on keskmiselt 10 eurot.

WORK